Tôi có thể tiêm ngừa Covid 19 trong khi đang bị bệnh vì Covid 19 không?

Submitted by bv_admin on 01/07/2021 - 15:24

Không. Những người nhiễm COVID-19 có các triệu chứng nên chờ được tiêm chủng cho đến khi họ khỏi bệnh và đáp ứng các tiêu chí để ngừng cô lập; những người không có các triệu chứng cũng nên chờ cho đến khi họ đáp ứng các tiêu chí trước khi được tiêm chủng. Hướng dẫn này cũng áp dụng với những người nhiễm COVID-19 trước khi tiêm liều vắc-xin thứ hai.

Trang liên quan:

Nếu tôi có bệnh nền, tôi có thể tiêm vắc xin ngừa Covid 19 được không

Submitted by bv_admin on 01/07/2021 - 15:21

Những người có các bệnh nền có thể tiêm phòng COVID-19 miễn là họ không có Phản ứng dị ứng nghiêm trong hoặc ngay lập tức với vắc-xin ngừa COVID-19 hoặc với bất kỳ thành phần nào của vắc-xin. Tìm hiểu thêm những điều cần lưu ý dành cho người có bệnh nền về việc tiêm chủng Chủng

Nếu tôi đã nhiễm covid 19 và khỏi bệnh. Tôi có cần phải tiêm vắc xin không?

Submitted by bv_admin on 01/07/2021 - 14:54

Có, quý vị nên tiêm chủng bất kể quý vị đã bị nhiễm COVID-19 hay chưa. Đó là vì các chuyên gia hiện vẫn chưa biết thời gian quý vị sẽ được bảo vệ không bị nhiễm bệnh lại sau khi khỏi bệnh COVID-19 là bao lâu. Dù quý vị đã khỏi bệnh COVID-19, có khả năng, mặc dù hiếm xảy ra, rằng quý vị có thể bị nhiễm lại vi-rút gây bệnh COVID-19. Các nghiên cứu đã cho thấy việc tiêm chủng giúp tăng cường sự bảo vệ ở những người đã phục hồi sau khi mắc COVID-19. Tìm hiểu thêm về lý do tiêm chủng là cách thức an toàn để xây dựng hàng rào bảo vệ hơn bị nhiễm bệnh.

Hỏi đáp
Những người có các bệnh nền có thể tiêm phòng COVID-19 miễn là họ không có Phản ứng dị ứng nghiêm
Số liều cần tiêm phụ thuộc vào loại vắc-xin nào mà quý vị sử dụng. Để được bảo vệ tốt nhất:
Có, quý vị nên tiêm chủng bất kể quý vị đã bị nhiễm COVID-19 hay chưa. Đó là vì các chuyên gia hiện…