Nếu tôi đã nhiễm covid 19 và khỏi bệnh. Tôi có cần phải tiêm vắc xin không?

Có, quý vị nên tiêm chủng bất kể quý vị đã bị nhiễm COVID-19 hay chưa. Đó là vì các chuyên gia hiện vẫn chưa biết thời gian quý vị sẽ được bảo vệ không bị nhiễm bệnh lại sau khi khỏi bệnh COVID-19 là bao lâu. Dù quý vị đã khỏi bệnh COVID-19, có khả năng, mặc dù hiếm xảy ra, rằng quý vị có thể bị nhiễm lại vi-rút gây bệnh COVID-19. Các nghiên cứu đã cho thấy việc tiêm chủng giúp tăng cường sự bảo vệ ở những người đã phục hồi sau khi mắc COVID-19. Tìm hiểu thêm về lý do tiêm chủng là cách thức an toàn để xây dựng hàng rào bảo vệ hơn bị nhiễm bệnh.

Nếu quý vị được điều trị COVID-19 bằng các kháng thể đơn dòng hoặc huyết tương dưỡng bệnh, quý nên chờ 90 ngày trước khi tiêm vắc-xin ngừa COVID-19. Trao đổi với bác sĩ của quý vị nếu quý vị không chắc rằng các phương pháp điều trị đang thực hiện cho quý vị là gì hoặc khi có thắc mắc về việc tiêm vắc-xin COVID-19.

Nếu quý vị hoặc con cái quý ví có tiền sử mắc hội chứng viêm đa hệ thống ở người lớn hoặc trẻ em (MIS-A hoặc MIS-C), hãy xem xét trì hoãn việc tiêm chủng cho tới khi quý vị và con cái quý vị đã khỏi bệnh và sau 90 ngày kể từ ngày chẩn đoán bị MIS-A hoặc MIS-C. Để biết thêm về các khuyến cáo lâm sàng dành cho những người có tiền sử mắc hội chứng đa hệ thống MIS-C hoặc MIS-A.

Các chuyên gia vẫn đang tìm hiểu thêm về khoảng thời gian vắc-xin có thể bảo vệ chống lại COVID-19 là bao lâu. CDC sẽ thông báo đến công chúng khi có bằng chứng mới.

nguồn https://vietnamese.cdc.gov

Submitted by bv_admin on 01/07/2021 - 14:54

Có, quý vị nên tiêm chủng bất kể quý vị đã bị nhiễm COVID-19 hay chưa. Đó là vì các chuyên gia hiện vẫn chưa biết thời gian quý vị sẽ được bảo vệ không bị nhiễm bệnh lại sau khi khỏi bệnh COVID-19 là bao lâu. Dù quý vị đã khỏi bệnh COVID-19, có khả năng, mặc dù hiếm xảy ra, rằng quý vị có thể bị nhiễm lại vi-rút gây bệnh COVID-19. Các nghiên cứu đã cho thấy việc tiêm chủng giúp tăng cường sự bảo vệ ở những người đã phục hồi sau khi mắc COVID-19. Tìm hiểu thêm về lý do tiêm chủng là cách thức an toàn để xây dựng hàng rào bảo vệ hơn bị nhiễm bệnh.

Nếu quý vị được điều trị COVID-19 bằng các kháng thể đơn dòng hoặc huyết tương dưỡng bệnh, quý nên chờ 90 ngày trước khi tiêm vắc-xin ngừa COVID-19. Trao đổi với bác sĩ của quý vị nếu quý vị không chắc rằng các phương pháp điều trị đang thực hiện cho quý vị là gì hoặc khi có thắc mắc về việc tiêm vắc-xin COVID-19.

Nếu quý vị hoặc con cái quý ví có tiền sử mắc hội chứng viêm đa hệ thống ở người lớn hoặc trẻ em (MIS-A hoặc MIS-C), hãy xem xét trì hoãn việc tiêm chủng cho tới khi quý vị và con cái quý vị đã khỏi bệnh và sau 90 ngày kể từ ngày chẩn đoán bị MIS-A hoặc MIS-C. Để biết thêm về các khuyến cáo lâm sàng dành cho những người có tiền sử mắc hội chứng đa hệ thống MIS-C hoặc MIS-A.

Các chuyên gia vẫn đang tìm hiểu thêm về khoảng thời gian vắc-xin có thể bảo vệ chống lại COVID-19 là bao lâu. CDC sẽ thông báo đến công chúng khi có bằng chứng mới.

nguồn https://vietnamese.cdc.gov

Ảnh tiêm chủng
Nhóm bài viết