QUY TRÌNH TIÊM CHỦNG TẠI HỆ THỐNG BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

• Bước 1: Đăng ký thông tin khách hàng tại quầy lễ tân (khách hàng đăng ký sử dụng gói vắc xin sẽ thực hiện thu ngân tại quầy).


• Bước 2: Khách hàng được khám và tư vấn trước tiêm tại phòng khám với Bác sĩ chuyên khoa (miễn phí)


• Bước 3: Thu ngân (đối với khách hàng tiêm lẻ)


• Bước 4: Tiêm vắc xin tại phòng tiêm


• Bước 5: Theo dõi 30 phút sau khi tiêm và được nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe trước khi ra về

(Khách hàng sử dụng gói vắc xin mua trước xin vui lòng bỏ qua bước 3)

Submitted by editor on 01/07/2021 - 10:47

• Bước 1: Đăng ký thông tin khách hàng tại quầy lễ tân (khách hàng đăng ký sử dụng gói vắc xin sẽ thực hiện thu ngân tại quầy).


• Bước 2: Khách hàng được khám và tư vấn trước tiêm tại phòng khám với Bác sĩ chuyên khoa (miễn phí)


• Bước 3: Thu ngân (đối với khách hàng tiêm lẻ)


• Bước 4: Tiêm vắc xin tại phòng tiêm


• Bước 5: Theo dõi 30 phút sau khi tiêm và được nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe trước khi ra về

(Khách hàng sử dụng gói vắc xin mua trước xin vui lòng bỏ qua bước 3)

Nhóm bài viết