NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT TRƯỚC KHI TIÊM

Khám sàng lọc trước khi tiêm chủng là việc rất cần thiết nhằm phát hiện những bất thường cần lưu ý để quyết định cho trẻ (người được tiêm) tiêm chủng, tạm hoãn việc tiêm chủng hay không được tiêm một loại vắc xin nào đó.

Việc khám sàng lọc trước tiêm chủng được thực hiện theo đúng quy định nghiêm ngặt của Bộ Y Tế (Thông tư 12/2014/TT-BYT ngày 20 tháng 3 năm 2014), tập trung vào việc đánh giá tình trạng sức khỏe chung của cơ thể bao gồm:

Đo thân nhiệt;

Đánh giá tri giác;

Quan sát nhịp thở, nghe phổi;

Nghe tim;

Phát hiện các bất thường khác…

Trước khi đến cơ sở tiêm chủng, người đi tiêm cần chú ý:

Mang theo sổ, phiếu tiêm chủng (nếu có).

Cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân và tình trạng sức khỏe hiện tại.

Submitted by editor on 01/07/2021 - 11:34

Khám sàng lọc trước khi tiêm chủng là việc rất cần thiết nhằm phát hiện những bất thường cần lưu ý để quyết định cho trẻ (người được tiêm) tiêm chủng, tạm hoãn việc tiêm chủng hay không được tiêm một loại vắc xin nào đó.

Việc khám sàng lọc trước tiêm chủng được thực hiện theo đúng quy định nghiêm ngặt của Bộ Y Tế (Thông tư 12/2014/TT-BYT ngày 20 tháng 3 năm 2014), tập trung vào việc đánh giá tình trạng sức khỏe chung của cơ thể bao gồm:

Đo thân nhiệt;

Đánh giá tri giác;

Quan sát nhịp thở, nghe phổi;

Nghe tim;

Phát hiện các bất thường khác…

Trước khi đến cơ sở tiêm chủng, người đi tiêm cần chú ý:

Mang theo sổ, phiếu tiêm chủng (nếu có).

Cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân và tình trạng sức khỏe hiện tại.